PRODUKTER

Produkterna kommer från DSC, Rokonet och Optex. Stora och seriösa leverantörer vilkas produkter används av massor av installatörer. Produkterna har mycket hög driftsäkerhet och är användarvänliga även för små barn.

Centralutrustningen är digital och kommer från världens ledande tillverkare, är mycket avancerad med mängder av funktioner men lätt att handha och oerhört driftsäker.

Detektorerna kommer från Optex, har prestanda i absolut högsta klass och är kända för sin tillförlitlighet. Som en fingervisning om detta har de fem års garanti.


Power 608 = Larmpaket 1

 


Power 832 = Larmpaket 2


Wisdom

Produktval
Detta med produktval är den grundläggande byggstenen i säkerhetsanläggningen. Att välja en billig produkt från ex. en stormarknad kan innebära att man framöver får problem. Jag skall förklara detta närmare här nedan.

De säljare som marknadsför olika former av larmpaket på köpcentra och stormarknader är oftast inte specialiserade på detta med säkerhet. Detta gör att man köper en produkt fysiskt men då problem uppstår vid installation eller ev. fel saknas oftast kunskaper att hjälpa till fullt ut. Den billiga anläggningen blir då en källa till irritation och det slutar många gånger med att man ändå måste vända sig till en regelrätt larmfirma.

Att välja en produkt som används av proffsen är riktvärde nummer ett. Denna är utprovad och fungerar i alla de miljöer som är tilltänkta. Den har oftast en högre säkerhetsnivå och en längre garanti och sist men inte minst den har med största sannolikhet en större preventiv verkan än en billig dussinvara.


Montage
Att montera ”rätt” är nästa viktiga faktor i säkerhetsanläggningen. Oavsett hur bra produkterna är så brister det om monteringen är fel. Här måste man utgå från kunskap om hur tillvägagångssättet vid ett eventuellt inbrott normalt sett brukar bli vid aktuell fastighet. Kopplat till detta måste man veta hur produkterna arbetar i den miljö som de skall monteras i. Om dessa kriterier uppfylles kommer anläggningen fungera som tilltänkt under många bekymmersfria år.


Service
Som all annan teknik i vårt samhälle är det viktigt med översyn av utrustningen. Beroende på den miljö som anläggningen är monterad i är det lämpligt att utföra smärre eller större översyner enligt vissa scheman och intervall. Detta ger man råd om vid installationstillfället.