POSTORDERFÖRSÄLJNING
Tråddraget larmpaket 1  

Pris: 5 663:-

1 st 6 sektioners centralapparat med uppringare
1 st strömförsörjning samt batteribackup
1 st manöverpanel med lysdioder
1 st Ir detektor
1 st magnetkontakt
1 st innersiren
100 meter kabel
1 paket clips
6 st larmdekaler
1 st installationsmanual
1 st programmeringsmanual
1 st handhavarmanual
30 minuters fri support vid egeninstallation
 
Tråddraget larmpaket 2  

Pris: 6 690:-

1 st 8 sektioners centralapparat med uppringare
1 st strömförsörjning samt batteribackup
1 st manöverpanel med klartextdisplay
1 st Ir detektor
1 st magnetkontakt
1 st innersiren
100 meter kabel
1 paket clips
6 st larmdekaler
1 st installationsmanual
1 st programmeringsmanual
1 st handhavaremanual
30 minuters fri support vid egen installation

 
EXTRATILLBEHÖR:    
IR detektor:  

313:-

Innersiren:  

175:-

Yttersiren:  

463:-

Magnetkontakt:  

125:-

Rökdetektor:  

625:-

Ovanstående priser är inkl. moms


  Trådlöst larm med övervakad digital radioöverföring.

Uppringaren har totalt 7 telefonnummer. Alla numren kan användas i samma system , där 3 nummer är för larmcentral och 4 för privattelefon.

Kommunikationen till privattelefon sker med tydliga röstmeddelanden. Den inbyggda röstmodulen möjliggör också tvåvägskommunikation
vilket gör anläggningen lämplig som trygghetslarm.

Detektorerna är självlärande vilket gör driftsättningen enkel. Till installatörens hjälp finns också en automatisk kalibreringsfunktion
för radiomottagaren.

Den trådlösa fjärrkontrollen kan användas till att slå av respektive på larmet samt även sända nöd eller överfallslarm.

Om så önskas kan även trådlösa rökdetektorer, dörrmagneter, separata knappsatser samt husdjursdetektorer kopplas till anläggningen. (se sep. pris)

Installations och programmeringsmanualen (på svenska) är mycket detaljerad/illustrerad och innehåller även ”snabbigångsättnings instruktion”.

WISDOM PAKETET INNEHÅLLER FÖLJANDE:
En centralapparat med inbyggd batteribackup
Inbyggd knappsats med klartextdisplay
Inbyggd röstmodul med svenskt tal.
Inbyggd siren
Inbyggd telefonuppringare
Två stycken trådlösa detektorer
En trådlös fjärrkontroll

PRIS FÖR LARMPAKETET INKLUSIVE FRAKT OCH MOMS: 4 645 :-

 
EXTRATILLBEHÖR:    
Trådlös knappsats:   1 175:-
Fjärrkontroll:  

595:-

IR detektor:  

810:-

Husdjursdetektor:  

962:-

Magnetkontakt:  

630:-

Rökdetektor:   1 255:-

 


Till larmpaketet kan vi erbjuda följande:

STARTKLAR ANLÄGGNING
Ni meddelar oss hur Ni vill ha anläggningen programmerad varefter vi utför detta. Ni behöver då endast sätta i telefonpluggen och ansluta spänningsadaptern i vägguttaget, ställa tid och datum samt kalibrera anläggningen.
PRIS FÖR TILLÄGGSPROGRAMMERING INKLUSIVE MOMS: 440:-

UPPKOPPLING MOT LARMCENTRAL
Vi kan också erbjuda uppkoppling mot dygnet runt bemannad godkänd larmcentral.
Funktionen blir då att när larmet ev. går rings larmcentralen upp och operatören handlar enligt en av Er komponerad handlingsplan. Ex: Först söker man Er på Er mobil. Vid ej svar ringer man vidare till nästa person i larmkedjan osv. För att täcka upp så effektivt som möjligt kan man därefter teckna ett utryckningsavtal med lokalt väktarbolag som i sin tur kan köra ut som sista instans.
PRIS FÖR UPPKOPPLING MOT LARMCENTRAL: 63 :-/mån.

Ovanstående priser är inkl. moms