Försäljningsformer

Hur blir det då bäst för dig att få en lämplig säkerhetsanläggning? Ja, detta beror på många olika faktorer.

Traditionellt ringer man upp installatören och ber om ett pris. Detta är vanskligt att ge på telefon om man inte sett uppdraget på plats. Som installatör ber man då att få komma och titta, för att därefter översända ett förslag med prisuppgift. Ett fast pris utlovas då för en överenskommen, driftfärdig anläggning.

Om man är normalt händig kan man kanske själv spika kabel och montera komponenter varefter installatören kommer ut och kopplar samman och driftsätter. Denna modell blir billigare än ”nyckelfärdig” anläggning.

Det tredje alternativet är att man får levererat all den materiel man behöver för att få en bra anläggning och efter direktiv utför hela monteringen själv. Detta alternativ blir det billigaste och många gånger inte sämre än om det monterats av installatören.


Vad som man bör ha i åtanke är att man efter att ha fått sin anläggning enligt något av ovan beskrivna alternativ så är man ägare till anläggningen. Inga kostnader tillkommer per månad eller friköp efter vissa år. Ett fast pris och därefter är man skuldfri.


”Jag är intresserad av något av ovanstående alternativ” (Klicka nedan)

Total installation
Här levereras ett komplett säkerhetspaket enligt överenskommelse och till fast pris.


Delvis egen installation
Här utför uppdragsgivaren delvis själv installation efter skriftligt direktiv och användarmanual. Vi sammankopplar och driftsätter. Fast pris för materiel och driftsättning.


Helt egen installation
Här levereras ett komplett säkerhetspaket efter överenskommelse vilken monteras av uppdragsgivaren efter skriftligt direktiv samt användarmanual. Fast pris för materiel levererat via post . OBS ! en timmes fri telefonsupport ingår i priset.

Vid delvis eller hel självinstallation levereras centralapparaten förprogrammerad efter de förhållanden och antal detektorer som skall anslutas.

Intresseanmälan

Skriv ditt namn här:

Telefon:
  E-Mail:
     
  Jag är intresserad av offert på installation av inbrottsskydd.
Jag önskar därför att bli kontaktad på telefon eller E-mail
     
  Jag är intresserad av att själv utföra installation till viss del och därefter få hjälp med sammankoppling och driftsättning.
Jag önskar därför bli kontaktad på telefon eller E-mail.
     
  Jag är intresserad av att få materiel levererat enligt överenskommelse för egenmontage.
Jag önskar därför bli kontaktad på telefon eller E-mail.

Kommentarer: